ปิดฉากอย่างสมบูรณ์ กีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ม.อุบลฯ ส่งต่อ มทส.เจ้าภาพปี’60
       
 
>> ปิดฉากอย่างสมบูรณ์ กีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ม.อุบลฯ ส่งต่อ มทส.เจ้าภาพปี’60
 
 

 
        

           นับว่าประสบความสำเร็จอีกก้าว ภายหลังจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43  ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ชิงชัย 319 เหรียญทอง จาก 27 ชนิดกีฬา สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมจำนวน 111 สถาบัน ทัพนักกีฬาและผู้ฝึกสอนกว่า 15,000 คนเข้าร่วมในครั้งนี้

            การเตรียมพร้อมในการเตรียมเป็นเจ้าภาพ แม้จะเป็นช่วงเวลาอันสั้นเพียง 1 ปี ภายหลังจาก รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับมอบธง กกมท. จากคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม   

จากวันนั้นถึงวันนี้ คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการเร่งด่วน วางแผนการทำงาน มุ่งมั่น พยายามศึกษาข้อมูลเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฯ "กันเกราเกมส์"  ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงสนามแข่งขัน ประสานงาน แต่งตั้งคณะทำงาน มอบหมายคณะหน่วยงานร่วมรับผิดชอบในการดำเนินจัดการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา พร้อมขอความร่วมมือหน่วยงานภายนอก ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ช่วงเวลาของการแข่งขันตลอดระยะเวลา 10 วัน ทุกฝ่ายร่วมกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแก้ไขปัญหาได้อย่างมืออาชีพจนผ่านลุล่วงไปด้วยดี หลายสถาบันให้การยอมรับในการเป็นเจ้าภาพได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ทั้งด้านจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่เพียงพอและได้มาตรฐานตามที่คณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬา กำหนด ด้านพิธีเปิด-ปิด ด้านสถานที่พักนักกีฬา สิ่งอำนวยความสะดวก การคมนาคมสะดวกที่รวดเร็ว ปลอดภัย ตลอดจนการจัดกิจกรรมนันทนาการ ขององค์กร สสส. สำหรับนักกีฬาได้ผ่อนคลายในช่วงยามเย็นเว้นว่างจากการแข่งขัน

            ในส่วนของพิธีปิด ซึ่งรับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬากลาง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และ ศาสตราจารย์สมคิด  เลิศไพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานผลการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  ซึ่งผลการแข่งขัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทอง คว้า 51 เหรียญทอง รองแชมป์ สถาบันการพลศึกษา คว้า 47 เหรียญทอง ลำดับที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้า 30 เหรียญทอง ส่วนเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้า 2 เงิน 1 ทองแดง อยู่ในลำดับที่ 49

            ในส่วนของการส่งมอบธง กกมท. ให้แก่เจ้าภาพปีต่อไป  นั่นคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ซึ่งมี รองศาสตราจารย์จิระพล ศรีเสริฐผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้รับมอบ จากศาสตราจารย์สมคิด  เลิศไพฑูรย์ ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และรองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทั้งนี้ มทส.ได้นำชุดการแสดง รำโทน ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวนครราชสีมา และเชียร์ลีดดิ้ง ร่วมโชว์ในงานนี้ด้วย ส่วนการแข่งขันฯ ครั้งที่ 44 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 12 – 21 มกราคม 2560 ชิงชัย 320 เหรียญทองจาก 27 ชนิดกีฬา ภายใต้แนวคิด “กีฬาเพื่อโอกาส ชีวิต และมิตรภาพ” พร้อมเปิดตัวสัตว์นำโชค“พี่สุระ-น้องนารี” แมวโคราช หรือแมวสีสวาด ที่มีความน่ารักไม่แพ้ “พี่บึกบึน-น้องบัวบาน” แห่ง “กันเกราเกมส์”

ด้านการแสดงในพิธีปิด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดชุดการแสดง “กันเกราเกมส์เชื่อมสัมพันธ์ รวมพลังก้าวสู่เออีซี” ใช้นักแสดงกว่า 500 คน โดยนำเสนอวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน และความรักความสามัคคีรวมเป็นหนึ่งเดียว ปิดท้ายด้วยความยิ่งใหญ่พลุดอกไม้ไฟ ร่วมฉลองชัยให้กับทุกสถาบัน ก่อนที่เปลวไฟที่ลุกโชติช่วงบนกระถางคบเพลิงตลอด 10 วันจะค่อยๆมอดดับลงในที่สุด คงเหลือไว้เพียงภาพแห่งความประทับใจ ที่ตราตรึงในใจของเราชาวอุดมศึกษาทุกคน

           ความสำเร็จของการจัดการแข่งขันกีฬาปัญญาชน ในครั้งนี้ ที่มุ่งเน้นให้เป็นเกมส์กีฬาแห่งมิตรภาพ และส่งเสริมให้เยาวชน นักศึกษาไทยมีสุขภาพพลานามัยที่ดีและมีความเป็นเลิศด้านกีฬา ตามคำขวัญการจัดการแข่งขันที่ว่า “สายน้ำ แสงตะวัน เชื่อมสัมพันธ์ สามัคคี” พร้อมกับประกาศนโยบาย “กันเกราเกมส์ สร้างสามัคคี ปลอดเหล้า บุหรี่ และสิ่งเสพติด” ตลอดช่วงการแข่งขัน นอกจากนี้ยังเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 25 ปีในการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกด้วย 

 
   
 
         
 
   
ประกาศข่าวโดย เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ประกาศข่าว 2016/01/27 , 11:53:41   (อ่าน 2484 ครั้ง)
 
     
     
   

| เกี่ยวกับการจัดงาน

 

อาหาร-เครื่องดื่ม-ที่พัก
Kan Krao Games 2016แอพพลิเคชัน
แผนที่นำทางสนามแข่งขันKankrao Games
Facebook

  กันเกราเกมส์     |   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 
   

©กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์  | ติดต่อสอบถาม 045-353132
ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ 083-5805329 | นายทรงพล อินทเศียร 089-6246688 | นายชาญชัย พลสินธุ์ 097-9184772
|| สำหรับผู้ดูแลระบบ ||