ม.อุบลฯจับมือ สสจ. ผนึกกำลังเตรียมรับ “กันเกราเกมส์”คุมเข้ม อาหาร ที่พัก สิ่งแวดล้อม ต้องปลอดภัยได้มาตรฐาน
       
 
>> ม.อุบลฯจับมือ สสจ. ผนึกกำลังเตรียมรับ “กันเกราเกมส์”คุมเข้ม อาหาร ที่พัก สิ่งแวดล้อม ต้องปลอดภัยได้มาตรฐาน
 
 

 
        

         ม.อุบลฯ ร่วมกับสา’สุขอุบลฯ หน่วยงานภาครัฐเอกชนผนึกกำลัง เตรียมรับการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43กันเกราเกมส์ ระหว่างวันที่ 9-18มกราคม 2559 พร้อมคุมเข้ม  มาตรฐานและความปลอดภัยด้านอาหาร ที่พัก และสิ่งแวดล้อม ย้ำ ทัพนักกีฬาและนักท่องเที่ยวต้องประทับใจ  ปลอดภัย และไม่มีโรค

         กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดี คณะนักกีฬาได้มาแข่งขันความเป็นเลิศด้านกีฬาแล้วยังได้รับปลอดภัย และมีสุขภาพพลามัยที่ดี  ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดกิจกรรมโครงการ ภายใต้ชื่อ “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ”   โดยความร่วมมือของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เครือข่ายสุขภาพอำเภอวารินชำราบ (โรงพยาบาลวารินชำราบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวรคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กล่าวรายงาน และรับเกียรติจากนางศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน

         ในส่วนของกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบป้ายรับรอง พร้อมชุดกันเปื้อนแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอย ที่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย  พิธีปล่อยขบวนผู้ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายอาหารและที่พักนักกีฬา และกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day โดยนักศึกษาจิตอาสากว่า 200 คน เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่ของแมลงและสัตว์นำโรค  ซึ่งเป็นการป้องกันโรคอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย เช่น การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น  ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต การคัดกรองภาวะโภชนาการ การแสดงของผู้สูงอายุจากโรงเรียนผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การแสดงจากศิลปินแห่งชาติ ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม  และการแสดงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ บริเวณสวนหย่อมอาคารหลังเล็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

         สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43กันเกราเกมส์ ครั้งนี้ นับว่าเป็นการแข่งขันระดับประเทศ การควบคุม กำกับ ดูแลความเรียบร้อยจากหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่จะสมบูรณ์ได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องชาวอุบลฯทุกท่าน จึงถือเป็นโอกาสดีที่พี่น้องชาวอุบลฯจะได้ต้อนรับคณะนักกีฬา ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดังนั้น ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี เพื่อความปลอดภัย และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ในครั้งนี้

 
   
 
         
 
   
ประกาศข่าวโดย เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ประกาศข่าว 2016/01/07 , 05:39:55   (อ่าน 894 ครั้ง)
 
     
     
   

| เกี่ยวกับการจัดงาน

 

อาหาร-เครื่องดื่ม-ที่พัก
Kan Krao Games 2016แอพพลิเคชัน
แผนที่นำทางสนามแข่งขันKankrao Games
Facebook

  กันเกราเกมส์     |   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 
   

©กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์  | ติดต่อสอบถาม 045-353132
ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ 083-5805329 | นายทรงพล อินทเศียร 089-6246688 | นายชาญชัย พลสินธุ์ 097-9184772
|| สำหรับผู้ดูแลระบบ ||