ม.อุบลฯ บวงสรวงพระพรหม สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และสามัคคี “กันเกราเกมส์”
       
 
>> ม.อุบลฯ บวงสรวงพระพรหม สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และสามัคคี “กันเกราเกมส์”
 
 

 
        

             รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา จัดพิธีบวงสรวงพระพรหม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาว ม.อุบลฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และความสามัคคี อีกทั้ง ยังเป็นการขอพรท่านในการคุ้มครอง ผู้เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ที่กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการตลอดการแข่งขันในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา 

 
   
 
         
 
   
ประกาศข่าวโดย เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ประกาศข่าว 2016/01/07 , 05:10:42   (อ่าน 1291 ครั้ง)
 
     
     
   

| เกี่ยวกับการจัดงาน

 

อาหาร-เครื่องดื่ม-ที่พัก
Kan Krao Games 2016แอพพลิเคชัน
แผนที่นำทางสนามแข่งขันKankrao Games
Facebook

  กันเกราเกมส์     |   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 
   

©กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์  | ติดต่อสอบถาม 045-353132
ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ 083-5805329 | นายทรงพล อินทเศียร 089-6246688 | นายชาญชัย พลสินธุ์ 097-9184772
|| สำหรับผู้ดูแลระบบ ||