คึกคัก จับสลากแบ่งสาย กันเกราเกมส์ 110 สถาบัน ลุ้นคู่แข่งและสายแข่งขัน
       
 
>> คึกคัก จับสลากแบ่งสาย กันเกราเกมส์ 110 สถาบัน ลุ้นคู่แข่งและสายแข่งขัน
 
 

 
        

             ภายหลังจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดงานแถลงข่าว การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ ในภาคเช้าของวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ในภาคบ่าย ก.ก.ม.ท. และอนุกรรมการจัดการแข่งขัน ได้ดำเนินการประชุมผู้แทนทุกสถาบันมทุกชนิดกีฬา เพื่อรับทราบเรื่องระเบียบ อุปกรณ์ ประกาศ กติกา และการจับสลากแบ่งสาย โดยมี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมชมบรรยากาศการจับสลากแบ่งสายในครั้งนี้ด้วย ซึ่งแบ่งเป็น ห้องที่ 1 กีฬาประเภททีม ห้องบอลรูม AB  ห้องที่ 2 กีฬาประเภทแร็กเก็ต ห้องบอลรูม C ห้องที่ 3 กีฬาที่ไม่มีการจับสลาก เช่น กรีฑา ว่ายน้ำ ยูโด มวย ฯลฯ ห้อง U2บรรยากาศคึกคัก ทุกสถาบันลุ้นทีมและสายแข่งขัน พร้อมเจอกันแน่นอนในกันเกราเกมส์ ต้นมกราคม 2559 

 
   
 
         
 
   
ประกาศข่าวโดย เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ประกาศข่าว 2015/12/10 , 21:51:35   (อ่าน 1936 ครั้ง)
 
     
     
   

| เกี่ยวกับการจัดงาน

 

อาหาร-เครื่องดื่ม-ที่พัก
Kan Krao Games 2016แอพพลิเคชัน
แผนที่นำทางสนามแข่งขันKankrao Games
Facebook

  กันเกราเกมส์     |   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 
   

©กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์  | ติดต่อสอบถาม 045-353132
ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ 083-5805329 | นายทรงพล อินทเศียร 089-6246688 | นายชาญชัย พลสินธุ์ 097-9184772
|| สำหรับผู้ดูแลระบบ ||