ขอเชิญนิสิต/นักศึกษามหาวิทยาลัย สมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบีบีกันและยูยิตสู ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43
       
 
>> ขอเชิญนิสิต/นักศึกษามหาวิทยาลัย สมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบีบีกันและยูยิตสู ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43
 
 

 
        

ขอเชิญนิสิต/นักศึกษามหาวิทยาลัย สมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบีบีกันและยูยิตสู  ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43    โดยสามารถดาวน์โหลดและดูรายละเอียดการแข่งขันตามรายละเอียดที่แนบ 

 

 ดาวน์โหลดใบสมัครบีบีกัน   |   (ร่าง) ระเบียบการแข่งขันบีบีกัน   |   ดาวน์โหลดใบสมัครยูยิตสู  | (ร่าง) ระเบียบการแข่งขันยูยิตสู

 
   
 
         
 
   
ประกาศข่าวโดย กมลวรรณ จันทป     วันที่ประกาศข่าว 2015/11/10 , 14:47:04   (อ่าน 641 ครั้ง)
 
     
     
   

| เกี่ยวกับการจัดงาน

 

อาหาร-เครื่องดื่ม-ที่พัก
Kan Krao Games 2016แอพพลิเคชัน
แผนที่นำทางสนามแข่งขันKankrao Games
Facebook

  กันเกราเกมส์     |   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 
   

©กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์  | ติดต่อสอบถาม 045-353132
ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ 083-5805329 | นายทรงพล อินทเศียร 089-6246688 | นายชาญชัย พลสินธุ์ 097-9184772
|| สำหรับผู้ดูแลระบบ ||